Privacy

Privacy De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven.

Intellectuele eigendomsrechten Hosman Vins behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hosman Vins, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Contactgegevens Wanneer u met Hosman Vins in contact wilt komen, gebruikt u de volgende contactgegevens:

Adres:

Westvest 44, 3111 BW Schiedam

Telefoonnummer: +31 10 4264672

E-mail: sales@hosmanvins.nl

Kvk-nummer: 24172093

BTW / TVA: NL008585957B01

Analytics Hosman Vins gebruikt geen analytics software.

MailChimp Hosman Vins gebruikt MailChimp om u via nieuwsbrieven op de hoogte te kunnen houden van events.

Met MailChimp heeft Hosman Vins een overeenkomst waarin afspraken conform de AGV / GDPR wet zijn gemaakt. Meer informatie hierover kunt u (in het Engels) lezen op deze pagina.

Hoe wij onze data beschermen Wij maken gebruik van SSL/HTTPS op deze website. Dit versleutelt de communicatie tussen de server en de bezoeker waardoor persoonsgegevens nooit wordt ondervangen door derden zonder autorisatie.

Gegevensbeveiliging Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft AHWS passende beveiligingsmaatregelen genomen. De opslag van persoonsgegevens vindt plaats binnen een tweetal ISO 27001-gecertificeerde datacenters (gescheiden opslag van productie- en backupdata).

Uw rechten U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken zullen wij uw gegevens aanpassen, verwijderen of afschermen.

Ook kunt u AHWS verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Op deze manier streven wij onze informatieverplichtingen van de industrie na te lopen.

Meer informatie over de AGV / GDPR kunt u vinden op deze site.

Deze website gebruik Cookies.
Meer informatie

Ik snap het